تجربه گروه کوره سازان
تجربه گروه کوره سازان

برای همین ما علاوه بر فروش کوره های خود و ذغال های مختلف تولیدی با همین کوره های شرکت، قسمت مشاوره هم داریم که عیوب و ایردهای کوره های تولید شده توسط برخی شرکت ها را که فقط به فکر جیبِ خود هستند و با مال و آبروی مردمی که با هزار امید و آرزو وارد این کار می شوند، بازی می کنند و کوره هایی را در معرض فروش قرار می دهند که حتی خودشان یک بار هم تولید نکرده اند را تا حد ممکن برطرف میکنیم و چه بسا تماس هایی که این مال باختگان از اقصی نقاط کشور با می گیرند و در صدد رفع عیب کوره ها هستن که از یک سری آدم سودجو خریده اند که اظر طراحی و ساخت و نوع گردش حرارت باه خاطر عدم علم و آگاهی و نداشتن تجربه در این کار دچار مشکل هستند و باعث ضررهای زیادی برای خریداران می شوند.

ما با افتخار اعلام می کنیم که از نظر تولید و کیفیت محصولات ذغال حرف های زیادی برای گفتن داریم چون تجربه ی ما و کادر مجربِ ما هم به صورت عملی و هم به صورت تحصیلی می باشد. پس شاید بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب می کنند.

تجربه گروه کوره سازان در ساخت انواع  کوره های صنعتی

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Facebook Twitter Telegram Google Plus Pinterest