سازنده کوره صنعتی زغال
1395/03/02 | 20:54 | 1204

سازنده کوره صنعتی زغال

تنها گروهی که کوره های زغال را بصورت کارخانه ای با بهترین کیفیت مناسبترین قیمت می‌سازد ماشین سازی مومنی

سازنده کوره صنعتی زغالکوره زغالکوره ارزانکوره باکیفیتماشین سازی مومنی

سازنده کوره صنعتی زغال

در کشور ما ایران کارگاههای زیادی هستند که کوره زغال میسازند ولی قیمت اکثر کوره ها ساخته شده با قیمت تمام شده ان  هیچ تناسبی ندارد معمولا دو یا چند برابر میتوان گروه ماشین سازی برادران مومنی را منصفترین ازلحاظ قیمت متمایز در کیفیت زغال دانست قیمت کورههای ما کیفیت زغال کیفیت ساخت کوره را میتوانید با بازدید از کارگاه ما مقایسه کنید باتشکر